Gebouwen op palen (deels) in water

Plan Tij Dordrecht © Klunder Architecten

Gebouwen kunnen op palen in of aan de rand van waterbergingsgebieden gerealiseerd worden. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de wisselende waterstanden. Hierop moet ontworpen worden zodat de gebouwen goed blijven functioneren en goed eruit blijven zien. Zo kunnen waterbergingsgebieden ook voor woonfuncties of bedrijvigheid gebruikt worden.

Ook buitendijks kunnen gebouwen op palen gerealiseerd worden, zoals bij Plan Tij.

EVA-Lanxmeer, Culemborg - Bron: atelier GROENBLAUW
Plan Tij Dordrecht © Klunder Architecten
Plan Tij Dordrecht © Klunder Architecten