Risico’s op verspreiding gevaarlijke stoffen beperken

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of zuiveringsinstallaties moeten waterrobuust worden uitgevoerd, zodat de vervuilende stoffen bij een overstroming niet in het water en in de omgeving terecht komen. Zonodig zullen dergelijke bedrijven en voorzieningen verplaatst moeten worden.