Zelfvoorzienende installaties

Commerciele generator © Dwight Burdette

Het voordeel van een decentrale voorziening is dat deze onafhankelijk van de netwerkinfrastructuur kan blijven werken mits de voorziening waterrobuust uitgevoerd is.Voorbeelden zijn zonnepanelen, biomassa, een WKK-installatie, windenergie en een afgesloten drinkwatertank.

Generatoren

Generatoren maken een tijdelijke energievoorziening van gebouwen mogelijk. In combinatie met accu’s is het mogelijk voor de begintijd van de stroomuitval de continuïteit te waarborgen. Bij een regionale of landelijke uitval van de energievoorziening blijven essentiële voorzieningen functioneren, eventueel in combinatie met WKK en decentrale energieopwekking.

Commerciele generator © Dwight Burdette
Gedecentraliseerde energievoorziening - Bron: atelier GROENBLAUW
Generatoren - Bron: atelier GROENBLAUW

Energie uit duurzame bronnen

Bij een overstroming kan een gebouw onafhankelijk van het energienet voorzien in de benodigde energie. Energie wordt via duurzame bronnen opgewekt, bijvoorbeeld zonnecellen en verticale windturbines die op gebouwen kunnen worden toegepast.

Energie uit hernieuwbare bronnen - Bron: atelier GROENBLAUW
© Sideka Solartechnik
Verticale- aswind turbine Turby © VanBuren