Parkeerplaatsen met groen

Green parking area in France © Jonathan Perrin

Minder intensief gebruikte parkeerplaatsen kunnen met doorgroeibare verharding verhard worden en met bomen beplant worden. Parkeerplaatsen kunnen dan als koele eilanden in de stad fungeren in plaats van hitte-eilanden. Uit onderzoek van TNO Duyzer et al., 2011 blijkt dat industrie-, haven- en bedrijfsterreinen tot de warmste stedelijke gebieden behoren. Hier zou het aanleggen van bomen en het aanleggen van halfverharde parkeerplaatsen een mogelijkheid bieden de temperatuur te verlagen. Bijkomend effect is dat de auto’s onder een bomendak ook van binnen koeler blijven en dat de bomen een deel van de emissies van de auto’s uit de lucht zuiveren.

Literatuur