Stapelmuren

Stapelmuurtje - Bron: atelier GROENBLAUW

Stapelmuren kosten niet meer dan gemetselde, betonnen begrenzingen of afscheidingen en bieden wel leefruimte aan specifieke soorten zoals salamanders, kevers, mossen, varens en andere muurvegetatie in de voegen en tussen de los gestapelde stenen in de schaduw of de zon.

Stapelmuren kunnen gemaakt worden van natuursteen maar ook van hergebruikte stoepstenen of klinkers. Zelfs met brokken bouwafval kunnen stapelmuren gemaakt worden.

Stapelmuur - Bron: atelier GROENBLAUW