Stedelijke infiltratiestroken

Verlaagde Stedelijk infiltratiestrook © Gemeente Hamburg

In het stedelijk gebied is minder ruimte beschikbaar voor infiltratie en de gebieden worden door verkeer en voetgangers sterker belast. In Portland is voor de sterk verstedelijkte gebieden het systeem van in beton gevatte bakken ontwikkeld, open aan de onderkant, opgevuld met grind en aarde, en beplant. Natuurlijk kunnen dergelijke voorzieningen ook van ander materiaal gemaakt worden.

Doorsnede Infiltratiestrook © atelier GROENBLAUW

In Portland wordt via bovengrondse goten het regenwater van gebouwen en straten naar deze infiltratiestroken geleid. De infiltratiestroken bufferen het regenwater en geven het vertraagd af aan de ondergrond. Door het aanwezige grind en de beplanting wordt het water enigszins gezuiverd voor het infiltreert. Natuurlijk moet de ondergrond geschikt zijn voor infiltratie. [Environmental Services, 2006]

Infiltratiestroken,Portland Oregon © Environmental Services, City of Portland, Oregon