Stedelijke waterlopen

De Grift, Apeldoorn - Bron: atelier GROENBLAUW

Voor de afvoer en het vasthouden van regenwater kan het idee van open waterlopen in nieuwbouwsituaties maar ook bij herstructurering voor zover er ruimte is weer vaker worden toegepast. Een voorziening die regenwater tijdelijk vasthoudt moet zo ontworpen worden dat ze aantrekkelijk blijft bij hoge en lage waterstanden. Dit kan bij waterlopen met een natuurlijke uitstraling door flauwe oevers en bij meer stedelijke, steenachtige waterlopen door een getrapte kade.

Een open waterloop kan ook onderdeel zijn van de reconstructie van een oude waterloop. De verschillende bovengenoemde bovengrondse afvoermogelijkheden kunnen afwateren op de open waterloop.

Doorsnede open stedelijke waterloop - Bron: atelier GROENBLAUW