Stromend oppervlaktewater

Fonteinen en watervallen kunnen een koelend effect hebben steden, zoals dit project in Hannover - Bron: atelier GROENBLAUW

Stilstaand, ondiep oppervlaktewater vormt een risico tijdens warme perioden voor het waterleven en zwemmers. Ondiep water warmt sneller op dan diep water. Stromend water in combinatie met natuurlijke oevers zorgt voor verrijking met zuurstof. Hetzelfde effect kan ook met fonteinen in waterpartijen bereikt worden.