Tijdelijk bestemmen van braakliggende terreinen voor natuur en ecosysteemdiensten

Confuciusveld, Amsterdam © Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam

Oude braakliggende gronden zouden als tijdelijke natuurgebieden bestemd kunnen worden en niet alleen als potentiële bouwgrond.

 

Tijdelijk park, Amsterdam © Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam