Tropisch dak en collectordak

Zonnepanelen in stedelijke omgeving © TiSUN GmbH

Bij een tropisch dak is een extra zonwerende voorziening op het gebouw geplaatst die tot doel heeft het opwarmen van het gebouw te voorkomen. Door de geringere opwarming van de onderliggende massa is ook de nachtelijke uitstraling minder. Als het tropisch dak een collectordak is, is het effect nog groter omdat warmte en/of energie aan de collectoren onttrokken wordt waardoor deze minder opwarmen.

Het realiseren van pergola’s bedekt met zonnepanelen boven parkeerplaatsen geeft schaduw en maakt gebruik van de zonne-energie; die kan dan weer gebruikt worden voor het opladen van elektrische auto’s. EPA, UHI Cool Roofs, 2008

Literatuur