Varieer soorten en typen

Begijnhof, Delft © Pascal Vyncke

Iedere specifieke plant heeft een specifiek zuiveringsvermogen en kan dus specifieke verontreinigingen uit de lucht verwijderen. Door verschillende soorten toe te passen kunnen op beperkte schaal verontreinigingen gedeeltelijk uit de lucht gehaald worden. Verschillende typen beplantingen (bomen, struiken en bodembedekkers) hebben op verschillende hoogten effect.