Vastleggen van bebouwingsgrenzen ter bescherming van waardevolle biotopen

Landschaftspark Duisburg-Nord, Duitsland © LATZ+PARTNER

Tijd is naast de kleinschalige gestructureerdheid en de diversiteit een wezenlijk element voor de soortendiversiteit in de stad. Delen van oude stadsparken en braakliggende gronden worden minder intensief beheerd en hier kunnen zich specifieke biotopen over geruime tijd ontwikkelen. Zo is het bijvoorbeeld in Hamburg zo dat tweederde van de bijzondere planten alleen nog maar op één of twee plekken voorkomen. Der Naturschutzrat, 2008

Het is daarom zaak om dergelijke standplaatsen te beschermen omdat deze bijzondere biotopen door een bouwactiviteit in de buurt voor altijd vernietigd kunnen worden. Er kunnen condities voor het ontstaan van specifieke biotopen gecreëerd worden, maar het is niet mogelijk om een biotoop te maken.

Literatuur