Verdiepen en/of afdichten waterpartijen

Bij het verdiepen van waterpartijen is er meer ruimte nodig wanneer de oever niet steiler mag worden. - Bron: atelier GROENBLAUW

Slechte waterkwaliteit in de stad ontstaat vaak door te weinig waterdiepte. Zeker in droge periodes vallen stadwateren soms (bijna) droog. Dit kan leiden tot vissterfte. Door het verdiepen van de waterpartijen wordt dit voorkomen, omdat er altijd water blijft staan waar vissen en waterdieren in kunnen overleven.

Om in droge perioden in waterpartijen water vast te houden, kunnen delen van de waterbodem bijvoorbeeld met keileem  waterdicht worden uitgevoerd. Bij extreme droogte en lage waterstanden blijft in deze gedeelten water staan en ontstaan poelen waarin vissen en andere waterdieren kunnen overleven.