Vervang of repareer lekke drainerende rioleringen

Rioolbuizen - Bron: Wikimedia

Lekke rioleringen veroorzaken een ongewenste en permanente onttrekking van stedelijk grondwater;  wanneer dit ongewenst is, is vervanging of reparatie een mogelijkheid. Vervanging of renovatie van de riolering zorgt in deze gevallen voor minder afvoer van grondwater en daardoor voor een grondwaterstijging.

Een voorbeeld van een renovatiemethode is relinen. Hierbij wordt aan de binnenzijde van een rioolbuis een ‘kous’ aangebracht.

Bij renovatie kan de investering zich terugverdienen omdat de levensduur van de riolering zelf door deze maatregel verlengd wordt.

Kapotte riolering - Bron: atelier GROENBLAUW