Voorkom horizontale wervelingen / bevorder verticale wervelingen

Luchtwervelingen op de grond voorkomen door groene zones in strategische zones aan te planten - Bron: atelier GROENBLAUW

Door een strategische aanplant van groen kunnen horizontale luchtwervelingen in de stad voorkomen worden. Het effect hiervan is dat de opwerveling van neergeslagen fijnstof wordt voorkomen en in het algemeen dat windhinder wordt gereduceerd. Zo kan het toepassen van groene wanden naast hoogbouw windsnelheden reduceren en zo het opwervelen van neergeslagen fijnstof verminderen.

Door aansluitende hagen, bomenrijen, etc. te realiseren wordt verontreinigde lucht omhoog gestuwd en vermengd met over het algemeen schonere lucht uit de hogere luchtlagen. Hierdoor wordt een lokale verlaging van de concentratie vervuilingen in de lucht gecreëerd. CROW, 2011

Luchtwervelingen op de grond voorkomen door groene zones in strategische zones aan te planten - Bron: atelier GROENBLAUW

Literatuur