Warmtekrachtkoppeling

Gecombineerde hitte/stroomcentrale © Erhorn-Kluttig et al., 2011

Warmtekrachtkoppeling is een concept met een hoog rendement. Als grote of kleine WKK-installaties in of in de buurt van steden gerealiseerd worden, kunnen zij een rendement van boven de 90% bereiken omdat er gebruik gemaakt wordt van de elektriciteit als ook van de warmte die tijdens het proces vrijkomt. Kolen-, olie en gascentrales die ver van steden gerealiseerd zijn hebben vaak maar een rendement van 35-40% omdat vanwege de grote afstanden tot industrie en steden, de warmte niet of onvoldoende gebruikt kan worden.

Voor WKK-installaties kunnen verschillende brandstoffen gebruikt worden zoals bovenstaande tekening aangeeft, zowel fossiele als hernieuwbare brandstoffen en ook afvalstoffen. Grotere of kleinere WKK-installaties worden vooral gebruikt voor de warmteproductie van wijk- en stadsverwarmings-systemen.

WKK-installaties worden van 1 tot 40.000 kW aangeboden. De kosten per kW variëren van 250 euro/kW voor grote installaties tot 3.100 euro/kW voor kleine installaties Erhorn-Kluttig et al., 2011.

De laatste jaren zijn er ook micro- en mini-WKK’s en gascompressiewarmtepompen ontwikkeld.

 

 

Literatuur