Warmteterugwinning uit ventilatielucht

Warmteterugwinning uit lucht (wtw-unit) © Atelier GROENBLAUW

In de winter wordt er door ventilatie van gebouwen warmte afgevoerd. Deze warmte kan bij gestuurde ventilatie, waarbij de lucht geforceerd wordt afgezogen en de schone lucht wordt ingeblazen worden teruggewonnen uit de ventilatielucht. Door een warmteterugwin installatie (WTW) kan de warmte bij dit systeem uit de warme lucht van binnen onttrokken worden en toegevoegd worden aan de koude lucht van buiten, die zo wordt voorverwarmt. Dit systeem noemt men balansventilatie. De consument heeft vaak een kritische houding ten aanzien van de balansventilatie in woningen en luchtbehandelinginstallaties in utiliteitsgebouwen. Er bestaan echter warmteterugwinsystemen (WTW) die in radiatoren geïntegreerd zijn en die de nadelen van de centrale WTW-systemen niet kennen. In dit systeem zijn geen luchtkanalen nodig.