Warmteterugwinning uit verwarmd water

Buisvormige warmtewisselaar © KoenB, Wikipedia, April 2007

Een flink deel van het huishoudelijk afvalwater is warm water. Deze warmte kan op verschillende manieren gebruikt worden. Een eenvoudige techniek met een hoog rendement is douche-WTW. In een douche-WTW warmt het warme wegstromende water het koude water op dat naar de douche stroomt. Het rendement dat met een douche-WTW kan worden behaald is 50%. agentschap.nl

Met behulp van warmtewisselaars kan de warmte aan het rioolwater worden onttrokken of aan het effluent van de RWZI. Bij de laatste manier van warmteterugwinning is er als bijkomend positief effect dat het oppervlaktewater minder opwarmt. VROM/TAUW, 2010

Het besparingspotentieel is ongeveer 15%. Volgens een onderzoek van de Stowa is het toepassen van WTW direct bij het afvoerpunt, zoals een douche, of daar waar het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallaties uitstroomt, of bij gemalen het meest efficiënt. Kluck, 2011

 

 

Literatuur