Zilte gewassen

Zeekool © Zilteproefbedrijf.nl

Door bodemdaling, stijging van de zeespiegel en de lagere afvoer van rivieren tijdens lange droge perioden neemt de verzilting in kustgebieden tijdens deze droge perioden toe. Met een toenemende vraag naar zoetwater (40% meer in 2050), wordt het tevens moeilijker de verzilting tegen te gaan door het gebied door te spoelen met zoetwater. Verzilting biedt kansen voor natuur, recreatie en het verbouwen van zouttolerante gewassen. Voorbeelden van zouttolerante gewassen zijn: zeekool, gerst, spelt, strandbiet, mosterdzaad, zilte rucola en quinoa.

[Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2011). Definitiestudie Zicht op klimaat- adaptatie in de stad]

Aardappels © Zilteproefbedrijf.nl