Zonering in gebouwen

Doorsnede tekening met zonering woning - Bron: atelier GROENBLAUW

Bij de realisatie van gebouwen kan er rekening gehouden worden met de warmtevraag van de verschillende functies. Zo kunnen bijvoorbeeld slaapkamers die koeler moeten blijven het beste aan de noordkant en liever niet onder een dak gerealiseerd worden. Een van de gevolgen van het warmer worden in de zomer is de minder goede nachtrust door de hogere temperaturen.