Actiedagen

© gemeente Leiden

Op een actiedag werken alle inwoners van een buurt of gebied samen in micro-interventies aan het groen en blauw maken van de eigen buurt. Dat kan bijvoorbeeld zijn het aanleggen van geveltuintjes in een straat, het vergroenen van een plein, beplanten van boomspiegels, het vergroenen van een school enzovoorts. Actiedagen zijn inspirerend en creëren gezamenlijkheid en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving. Men ziet elkaar aan het werk, en op een centrale plek (een gebouw, tent of kraampje) worden voorbijgangers geïnformeerd over de actiedag, kunnen deelnemers elkaar ontmoeten en informeren, en is er bijvoorbeeld koffie, thee of een lunch.