Bewustzijnscampagne via de (sociale) media

Klimaatverandering wordt vaak ervaren als ‘ingewikkeld’ en ‘ver van het bed’. Vaak wordt er ten onrechte vanuit gegaan dat mensen goed geïnformeerd zijn over klimaatverandering. In andere gevallen wordt er vanuit gegaan dat mensen niets weten over klimaatverandering en wordt de uitleg over klimaatverandering en klimaatmaatregelen steeds weer integraal meegenomen in het communicatieplan van elk afzonderlijk project. Vorm en inhoud van de uitleg worden zo afhankelijk van de persoon en het project. Het bij de hand hebben van een (digitale) campagne om het bewustzijn te vergroten helpt bij het informeren en communiceren over klimaatverandering. De campagne kan hergebruikt worden bij talloze projecten voorafgaand aan en tijdens participatietrajecten. Het doel van de campagne is naast bewustzijn te creëren ook mensen in beweging te krijgen, door te laten zien wat er op hen af komt als het gaat om klimaatverandering maar ook wat men er zelf aan kan doen. Bedenk dat het belangrijk is de over te dragen informatie doelgericht en hanteerbaar te houden.