Bezoek aan een gebied om met bewoners en lokale bedrijven in gesprek te komen

© gemeente Leiden

Overheidsvertegenwoordigers maken samen met bewoners een bus-tour, wandel- of fietstocht door het gebied om met elkaar de stand van zaken van het gebied te bespreken en wat er voor verbeteringen mogelijk zijn. Tijdens de rit zullen ook specifieke wensen en ideeën van bewoners naar voren komen. Door bewoners en bedrijven op deze manier actief te betrekken en serieus naar hen te luisteren groeit bij de bewoners het gevoel van medeverantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving. Van groot belang is het bewaken van de positieve sfeer tijdens de rit en het maken van duidelijke afspraken. Een snelle follow-up van zaken die tijdens de tour zijn besproken is van groot belang voor het vasthouden van de betrokkenheid van de burgers.
Een excursie kan bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van het publiek bij klimaatmaatregelen en gerelateerde onderwerpen. De discussie lopend tijdens een excursie is meer neutraal dan bij andere informatiemethodes.