Burgerwetenschappen

- Bron: pxhere

Burgerwetenschappen gaat over het betrekken van inwoners bij wetenschappelijk onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van de kracht van samenwerking en vrijwilligersnetwerken om data te onderzoeken of verzamelen. Naast het verzamelen van data kunnen vrijwilligers ook worden betrokken in de ontwerpfase, bij data-analyse, vrijwilligerscoördinatie en veel andere onderdelen van onderzoek. Een burgerwetenschappelijk onderzoek vraagt veel van burgers, die immers vrijwilligers zijn, als cijfers breed worden verzameld en er frequent moet worden gemeten vanuit de noodzaak om de effecten op een gebied te begrijpen. Het maakt burgers meer betrokken en trots op het feit dat ze kunnen bijdragen aan een belangrijk project in het belang van de eigen leefomgeving. Belangrijke afwegingen bij het maken van het schema bij de opzet van een burger-wetenschappelijk onderzoek om omgevingsdata te verzamelen zijn:

  • Hoeveel tijd is er nodig voor de afzonderlijke onderzoeken? Trekt het vereiste niveau van betrokkenheid wel genoeg burgers?
  • Zijn er trainingen nodig voor de vrijwillige onderzoekers? Op welke manier?
  • Op welke manier wordt data verzameld? Er zijn online-mogelijkheden en apps beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor data uit publieke bron. Onderzoek naar de meest passende methode bij een specifiek project is belangrijk.
  • Is controle van de verzamelde data noodzakelijk? Wie is in staat deze controle uit te voeren?
  • Op welke manier worden de verzamelde gegevens geanalyseerd en gebruikt?
  • Op welke manier onderhoudt u contact met de vrijwillige onderzoekers? Vrijwilligers willen graag weten hoe de door hen verzamelde informatie wordt gebruikt.

Om hun interesse vast te houden is het goed hen te informeren en blijvend bij het onderzoek te betrekken. Denk er ook aan om de burgers te bedanken door bijvoorbeeld een attentie of een feestje.