Buurtambassadeur

Lokale overheden zoals waterschappen en gemeenten kunnen soms moeilijk in contact komen met burgers. Dit komt vaak door een gebrek aan vertrouwen en door een groot verschil in het specifieke kennisniveau en de manier van communiceren tussen de zenders (de overheden) en de ontvangers (burgers). Samenwerken met burgercomités en specifieke tussenpersonen kan dan waardevol zijn. In Leiden zijn goede resultaten behaald met wijkambassadeurs (https://www.gagoed.nl/wijkambassadeurs/). Wijkambassadeurs praten met zoveel mogelijk burgers over dat wat speelt en koppelen de resultaten van de gesprekken terug naar de ambtenaren. Door het vertrouwen en respect dat deze sleutelfiguren hebben, kunnen meer – voor de overheid moeilijk bereikbare – burgers worden bereikt.