Collectieve ontwerpkaart

Een collectieve ontwerpkaart is een laagdrempelig instrument waarmee samen met alle belanghebbenden bij een project of ontwerp ideeën en oplossingen verzameld kunnen worden. Op een digitale en/of fysieke kaart van een specifiek gebied kunnen bewoners, ondernemers en alle gebruikers van het gebied ideeën aanleveren voor alle mogelijke onderwerpen binnen het gebied. Bij gebruik van zo’n kaart worden participanten uitgedaagd tot actief meedoen, ook omdat input direct zichtbaar is voor iedereen. De kaart geeft een duidelijk beeld van alle gevoelens die leven. Het versterkt het beeld van burgers en ondernemers dat gemeenten luisteren naar de inwoners, dat plannen niet uitsluitend achter een bureau worden bedacht. Omdat actieve deelname van inwoners wordt gevraagd is het van belang om alle input te delen. Daarnaast moet er gecommuniceerd worden hoe de bijdragen zijn gewogen ten aanzien van het uiteindelijke ontwerp, waarom bijvoorbeeld een idee of voorstel niet wel of niet gerealiseerd is.