Een community-website bouwen

Buurtproject voor bijvoorbeeld vergroening en klimaatbestendig inrichten van wijk kunnen ondersteund worden door een community-website. Op de site kan informatie gedeeld worden over de uitgangspunten en doelen van het project, resultaten van workshops, uitgevoerde activiteiten, plannen voor de toekomst en nieuws uit de buurt. De gemeente Amsterdam ondersteunt het project West Indische Buurt In Transitie, een bottum-up project met als doel het vergroenen, klimaatbestendig en energieneutraal maken van de buurt. https://www.huisjeboompjebeter.nl/wibit/over-ons/wordt door de buurt beheert.