Excursie van stakeholders naar een inspirerend voorbeeldproject

Poptahof, Delft - Bron: atelier GROENBLAUW

Een bezoek aan een voorbeeldproject op locatie is overtuigend en inspirerend. Nieuwe oplossingen zijn onbekend en roepen daardoor weerstand op. Een excursie naar een voorbeeldproject waarin de gewenste oplossingen reeds gerealiseerd zijn en werken, overtuigt. Het is goed om bewoners en beheerders en andere betrokkenen van het voorbeeldproject, zoals de ontwerpers, de ontwikkelaar en het waterschap uit te nodigen om met hen de opgedane ervaringen en strategieën voor de realisatie te delen. Het is belangrijk om een excursie zorgvuldig voor te bereiden. Een excursie dient introductie van het project en een rondrit/wandeling te bevatten. Deelnemers worden uitgedaagd om vragen te formuleren ten aanzien van het project om tot een heldere interactie en ideeën-uitwisseling te komen. Het is aan te bevelen om bij de planning van een excursie ook een slechtweer-plan te maken, bijvoorbeeld door het reserveren van een overdekte ruimte die groot genoeg is om er presentaties te verzorgen en discussies te voeren. Een excursie kan de start zijn van een nieuw project.