Huis-aan-huis gesprekken

- Bron: pxhere

Door gemeenten in Nederland worden veel soorten van bijeenkomsten georganiseerd om inwoners om hun bijdrage te vragen bij stedelijke herinrichtingsprojecten, en de gemeenten zijn daar steeds beter in. Dit wordt gedaan op wisselende tijden en verschillende plaatsen om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden aanwezig te kunnen zijn. Ondanks deze inspanningen lukt het nooit om werkelijk alle inwoners te bereiken: niet iedereen is in staat of bereid om aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld door vakantie, of omdat men niet weg kan van huis, of simpelweg omdat mensen het nut of de noodzaak ervan niet inzien. Voor een volledig beeld van alle meningen in een wijk is het nodig om inwoners niet alleen voor bijeenkomsten uit te nodigen maar ook inwoners thuis op te zoeken. Een huis-aan-huis-gesprek geeft ruimte voor een ongestoord, eerlijk en direct gesprek. Door een bezoek aan huis voelen bewoners zich serieus genomen. Het leidt er vaak toe dat burgers zich gehoord voelen en daardoor meer vertrouwen krijgen. De ambtenaar op zijn beurt krijgt meer begrip voor de positie waarin de burger zich bevindt en dit maakt het ook mogelijk om op basis hiervan een specifieke situatie te verbeteren of op te lossen.