Instructie-video

Met behulp van een instructie-video kunnen methodes worden uitgelegd en toegelicht en kunnen mensen worden getraind.  Het kan gaan om een algemene videofilm met adviezen en aanbevelingen voor gasten, vrijwilligers en burger-wetenschappers. Maar ook om een meer specifieke film voor het instrueren van technisch personeel wat betreft een taak of activiteit. Het maken van een video vraagt in beginsel een forse investering in tijd en geld. Een goedgemaakte film kan echter jarenlang trainingen en bijeenkomsten, en de daarbij behorende kosten, vervangen. De belangrijkste basis voor het maken van een film als instructiemiddel is het maken van een gedegen ‘storyboard’. Met items als: hoe lang mag de film zijn, welke boodschappen moet de film overbrengen en welk specifiek beeldmateriaal (videoclips, foto’s) is er nodig. Met het storyboard kunnen professionele filmmakers of communicatiespecialisten worden benaderd. Video’s kunnen gepromoot worden via websites, social media of door directe toezending via email.