Labs

- Bron: pxhere

Stadslabs, of ‘urban living labs’, zijn een methode van samenwerken om nieuwe doelstellingen of een nieuwe aanpak vorm te geven in een project en om te leren om te gaan met de complexiteit van de stad en de stedelijke uitdagingen. Labs zijn een soort ‘arena’s’ (geografisch of institutioneel begrensde ruimtes) die onderzoekers, inwoners, bedrijven, experts en lokale autoriteiten een platform bieden om te experimenteren met gericht samenwerken, ook op bestuurlijk niveau. Er ontstaan labs in allerlei vormen. Labs bieden de ruimte, de capaciteit en methodes om de complexiteit van de stad en stadsinnovatie aan te kunnen pakken. De ervaring met het Antwerp Citylab 2050 leert dat bij betrokken partijen, coalities en het netwerk rond innovatieve voorbeelden de kennis enorm toenam, dat betrokkenheid toenam en politiek veranderde bij stakeholders.