Lezing door experts

© gemeente Leiden

Lezingen vormen de perfecte manier om de boodschap bij de start van een participatieproces in één keer aan een breed publiek voor te leggen en feedback van het publiek te ontvangen. Geschikt om belangstellenden te informeren, niet zo zeer bedoeld om mensen te betrekken bij het nemen van besluiten. Er wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld flip-overs en sheets. Visueel materiaal maakt een lezing interessanter. Het is aan te bevelen een lezing niet te lang te laten duren en het is belangrijk de informatie aan te laten sluiten bij het kennisniveau van de toehoorders, en bij de mate van interesse. Geschikte vergaderruimtes zijn noodzakelijk, uitgerust met bijvoorbeeld een flip-over, een overheadprojector en faciliteiten voor het vertonen van beeldmateriaal.