Ontwerpsprints

Ontwerpsprints’ zijn een intensief enkele dagen durend proces. Het is een mix van methodes voortgekomen uit het opzetten van bedrijfsmodellen, gedragswetenschappen en ontwerp. Samengebracht in het korte tijdsbestek van doorgaans ca. 5 dagen van continu werken in een klein team. Voordelen van ontwerp sprints zijn: de beperkte tijd dwingt tot werken aan gemeenschappelijk gedragen resultaat zonder al te veel discussies. Er worden veel ideeën gegenereerd en het beperkte tijdsbestek dwingt tot snelle keuzes. Ontwerpsprints zijn gebruikt in het Antwerp Citylab2015 bij twee projecten. Bij het eerste project was de uitdaging hoe het ontwerp van een ‘tuinstraat’ eruit zou kunnen zien, bij het tweede betrof het herontwikkelen van een gebied met het doel wateroverlast te beperken door een groenblauwe infrastructuur. Extra aandachtspunt bij dit project was het integreren van recreatievoorzieningen, het integreren van de historische achtergrond en het versterken van economische activiteiten.