Ontwerpworkshops/klimaatatelier

- Bron: pxhere

Een ontwerpworkshop is een intensieve sessie waarin een klein groepje deelnemers specifieke onderwerpen onderzoekt in relatie tot een specifiek probleem en delen van een project kan herontwerpen. Alle belangrijke belangenorganisaties worden uitgenodigd een vertegenwoordiger af te vaardigen. Een ontwerpworkshop draagt bij aan het delen van informatie en het vergroten van het begrip door belanghebbenden van een project.

De workshop start met het toelichten van de randvoorwaarden en uitgangspunten van het ontwerp aan de aanwezigen. Goed is het om alle stakeholders de gelegenheid te geven om hun wensen en eisen toe te lichten. De groep kan vervolgens worden verdeeld in sub-groepen die discussiëren over ideeën, en alternatieve oplossingen aandragen voor reeds gekozen ontwerp oplossingen. De resultaten van de sub-groepen worden vervolgens gepresenteerd aan de hele groep.

Ideeën en alternatieve oplossingen kunnen aansluitend plenair worden besproken, waarbij de groep zoekt naar consensus en tracht het eens te worden over een gezamenlijk standpunt ten aanzien van de gekozen oplossing. Het resultaat van de ontwerpworkshop/ klimaatatelier bestaat uit het maken van een finale versie van het ontwerp inclusief de gekozen procesaanpak en de te bereiken resultaten.

Een serie ontwerpworkshops is een proces van frequent opeenvolgende ontwerpworkshops waarin onderwerpen op meer detailniveau worden onderzocht. De serie kan de standaard stadia van het officiële ontwerpproces volgen: het schetsontwerp, het voorlopig-ontwerp en het definitief-ontwerp inclusief details. Aan het einde van elke workshop worden de ontwerpplannen bijgewerkt om te worden gebruikt als input voor de volgende workshop.