Presentatie met behulp van 3D-model van een gebied

© gemeente Leiden

Een op schaal gemaakt 3D-model kan gebruikt worden om een plan of idee visueel te maken. Het laten zien van een model van een buurt voor en na de geplande werkzaamheden in de straten maakt de veranderingen zichtbaar en daardoor meer duidelijk, en kan helpen om publiek te informeren en te overtuigen van een voorstel. Een 3D-model kan ook gebruikt worden om moeilijke, technische, onderwerpen uit te leggen. Zoals bijvoorbeeld het rioolsysteem, of de invloed van groen of bestrating op de grondwaterstand. Een 3D-model kan een fysieke maquette of een computer visualisatie zijn