Regels voor de samenwerking

- Bron: pxhere

Het samenwerken aan klimaatadaptatie met bewoners, bedrijven en andere organisaties vraagt om duidelijkheid en betrouwbaarheid in samenwerking en communicatie. Dit samenwerkingsproces wordt bevorderd door voorafgaand aan de samenwerking duidelijk het doel van de samenwerking, en een aantal uitgangspunten vast te stellen. Denk aan het duidelijk communiceren van de fysieke randvoorwaarden, procedures, planning enzovoorts. Geef duidelijk aan in het begin hoe ver de speelruimte is voor bewonerswensen om telleurstellingen te voorkomen. Maak afspraken hoe besluitvorming zal plaatsvinden, wie het coördineert het proces, wie communiceert vanuit de gemeente, wie communiceert vanuit de bewoners of bedrijven enzovoorts. Zorg voor duidelijk bevoegdheden en afspraken om conflicten te voorkomen en vertrouwen te creëren. Wees transparant.