Rondetafelgesprek

Binnen een lopend participatietraject kan rondetafelgesprek helpen het ijs te breken en alle (technische) informatie beter over te brengen. Bij de start van een project in een buurt is het belangrijk alle inwoners van de buurt erbij te betrekken. Echter, onderdelen van een plan met klimaatmaatregelen kunnen voor een deel van de inwoners te technisch en/of te abstract zijn. In die gevallen kan een rondetafelgesprek georganiseerd worden: een bijeenkomst waarvoor ‘experts’ op het gebied van verschillende onderwerpen worden uitgenodigd, naast afvaardigingen/vertegenwoordigers van alle groepen betrokkenen. Door het bespreken van informatie en het vertalen hiervan naar de lokale situatie ontstaat er meer begrip. Samen verzinnen ze oplossingen en scenario’s met maatregelen. Samen wegen ze deze af tegen de belangen van alle betrokkenen en komen ze vanuit de ronde tafel tot een advies voor alle buurtbewoners.