Samenwerking met scholen op gebied van klimaatverandering

Scholen kunnen het onderwerp klimaatverandering opnemen in het lesprogramma, maar de ervaring in Leiden leert dat onderwijzers steeds meer onderwerpen moeten behandelen en dat het moeilijk voor hen is om voldoende kennis op school te vergaren. In Leiden proberen we de scholen te ontlasten door kennis over klimaatverandering aan te bieden in de directe omgeving. Scholen kunnen talloze workshops reserveren over natuur, technologie, wetenschap of gezondheid bij musea en andere partners in de stad. De gemeente Leiden faciliteert de stadspartners met een aanzienlijke subsidie.

Voorbeeld: Film over het Verwonderpaspoort