Schoolbezoek

- Bron: pxhere

Als in een buurt verandering plaatsvinden met betrekking tot het klimaatbestendig inrichten van de buurt, is het bezoeken van scholen met een op leeftijd afgestemde aanpak een geweldige manier om jonge generaties te interesseren voor het onderwerp klimaatadaptatie alsmede projecten en initiatieven in de buurt. Studenten en scholieren zijn ontvankelijk voor nieuwe concepten en kunnen creatieve aanvullingen en ideeën aanleveren voor het samen ontwerpen en aanleggen van onderdelen van een klimaatplan voor hun school en de omgeving ervan.  Deze activiteiten kunnen gecombineerd worden met educatieve activiteiten die de problematiek rond het project ruimer trekken, bijvoorbeeld naar klimaatadaptatie ook biodiversiteit en leefkwaliteit. Hiermee wordt de impact van het project op lange termijn sterk vergroot. Het opbouwen van een goede relatie met onderwijzers en de staf van een school is van groot belang om goed te weten op welke manier de informatie, aangepast aan de mogelijkheden van de leerlingen, in de meest geschikte vorm, en op afgesproken tijden kan worden aangeboden. Het herinrichten van het schoolplein is natuurlijk het prachtigste resultaat.
www.groenblauweschoolpleinen.nl