Zichtbaar zijn bij buurtvergaderingen en lokale evenementen

- Bron: pxhere

Een eenvoudige manier om aandacht te krijgen voor projecten en initiatieven is om daarover te spreken en met bijvoorbeeld een stand aanwezig te zijn bij bestaande bijeenkomsten in de buurten en bij lokale evenementen. Om daarbij plannen of initiatieven bekend te maken, om evenementen te promoten, om meningen te verzamelen, of om informatie te delen met aanwezige specifieke groepen. Het op deze manier aansluiten bij bestaande evenementen vergt veel minder organisatie dan het zelf organiseren van bijeenkomsten. En het bereik is goed omdat mensen toch al van plan waren het evenement te bezoeken. Een aantrekkelijke informatiestand en flyers met informatie om mee te geven aan voorbijgangers zijn zinvol. Net als interactieve elementen waar aanwezigen of bezoekers deel aan kunnen nemen, zoals misschien wel een loterij. Voor bijeenkomsten is het goed om een presentatie voor te bereiden, en te zorgen voor informatiemateriaal dat mensen mee naar huis kunnen nemen, bij voorkeur specifiek samengesteld voor de doelgroep van de bijeenkomst.

Deze manier van benaderen biedt de mogelijkheid om, met name als er bijeenkomsten van uiteenlopende doelgroepen en evenementen worden bezocht, om een breed publiek te bereiken.