Aardwarmte, Den Haag

Het energiegebouw tijdens de bouw © Michel Groen

Den Haag wil in 2050 CO2-neutraal zijn. In dit kader wordt een geothermieproject gerealiseerd waarop uiteindelijk 4000 nieuwe en bestaande woningen zullen worden aangesloten en waarbij tevens 20.000m2 bedrijfsruimte mee zal worden verwarmd. Het feit dat het project wordt gerealiseerd in een stedelijke omgeving en dat er bestaande woningen worden aangesloten maakt het project bijzonder. De bron bevindt zich op ongeveer 2.000 m diepte en de temperatuur van het opgepompte water bedraagt 75°C. Het water wordt teruggevoerd met een temperatuur van 30°C. De grootte van de aardwarmtecentrale bedraagt 40×50 m. Ten behoeve van de distributie van het warme water wordt er een nieuwe leiding naar alle nieuwbouwprojecten in Zuidwest Den Haag aangelegd. Om in koude perioden aan de extra warmtevraag te kunnen voldoen is de installatie voorzien van een bijverwarming en is het aardwarmtenet ook gekoppeld aan het stadsverwarmingsnet. Naar verwachting zal in 80% van de totale warmtevraag door aardwarmte kunnen worden voorzien.

Schema van hoe energie wordt opgeslagen in de grond en vervoerd van en naar nabijgelegen gebouwen © Aardwarmte Den Haag

De aansluiting van bestaande woningen kan alleen onder voorwaarden plaatsvinden. Zo moet een woning thermisch geïsoleerd en luchtdicht zijn. Ook moet er vloerverwarming zijn of dienen de radiatoren geschikt te zijn voor de afgifte van warmte met een lage temperatuur. Het ligt voor de hand de aansluiting van bestaande woningen op het aardwarmtenet samen te laten vallen met renovatiewerkzaamheden.

Boorproces voor de buizen © Michel Groen

Het aardwarmtenet draagt bij aan een reductie van 70% van de CO2-uitstoot van de aangesloten woningen. De centrale kan goed in de stedelijke omgeving worden opgenomen, omdat deze geen hinder veroorzaakt. Er is slechts een geringe geluidsproductie van de pompen en er wordt waterdamp geproduceerd.

Het project is een initiatief van drie woningcorporaties, twee energiebedrijven en de gemeente. Aardwarmte Den Haag, 2012

Literatuur