Autark woonschip

Impressie - Bron: atelier GROENBLAUW

In deze studie voor een woonschip wordt het thema ‘autarkie’ in brede zin uitgewerkt. Niet alleen energetisch maar ook met betrekking tot afval en voedsel is deze woning autark.

Het energetisch concept is gebaseerd op eigen energieopwekking door middel van PV-panelen en een kleine windmolen.

De opslag van energie vindt plaats in conventionele accu’s en luchtaccu’s. De opgeslagen hoeveelheid stroom is voldoende om een week op eigen kracht (dus zonder zon en wind) te kunnen functioneren. Technisch is een dergelijk concept haalbaar. De eis om één week zonder wind en zon te kunnen functioneren, maakt het concept kostbaar. De kosten voor de installatie voor dit volledig autarke schip voor vier personen bedragen circa 200.000 euro waarvan circa 100.000 euro voor de energieopslag (prijspeil 2009).

Plattegrond van de woonverdieping, de slaapverdieping en de kasverdieping
- Bron: atelier GROENBLAUW

Energie

De benodigde energie voor de ark wordt gewonnen door de zonnepanelen en de windmolen. De energie wordt opgeslagen in de in de kern van de ark geplaatste accu’s.

Uit het oogpunt van energiebesparing en een gezond leefmilieu is bewust niet gekozen voor een WTW-installatie. In het ontwerp is ditzelfde principe op een natuurlijke wijze geïntegreerd: De veschillende ruimtes fungeren als compartimenten met een verschillende comfortklasse. Hier worden ventilatielucht en koude buitenlucht langs elkaar geleid. Door de ventilatie van de ark via de serres te realiseren worden de warmteverliezen door ventilatie beperkt.

Water

Het hemelwater dat op het dak valt van de ark wordt opgevangen en wordt voor de wasmachine en de douche gebruikt. Het afvalwater wordt in de helofytenfilter in de serre op het dak gezuiverd en wordt gebruikt om de waterbesparende toilet te spoelen en voor de bewatering van de planten voor de voedselproductie.

Voedsel

Onder het inklapbare dak (100 m2) is ruimte voor 12 m2 helofytenfilter een terras en ook nog ruimte voor het kweken van groente, bijvoorbeeld tomaten, courgette, paprika, sla maar ook vijgen, aardbeien, druiven en zelfs kunnen een paar kippen voor verse eieren zorgen. De permacultuur laat zien dat al een paar vierkante meter slim gebruikt voldoende zijn om een groot deel van het voedsel voor een gezin te verbouwen. [opMAAT]

The drawing shows successively: the roof area, gutter, water tank and filters. Then a drawing showing the heat pump, underfloor heating, heat pump supply pipe and underfloor heating
- Bron: atelier GROENBLAUW
Afbeelding met achtereenvolgens de living machine, wasbak, grijswatertank, gezuiverd grijswitter ten behoeve van toiletspoeling en membraanfiltratie
- Bron: atelier GROENBLAUW
afbeeldingen met achtereenvolgens Windmolen, PV cellen, Accu's , Warmtewisselaar
- Bron: atelier GROENBLAUW