Drijvende kas, Naaldwijk

Drijvende kas © Dura Vermeer

De drijvende kas is ontwikkeld om in gebieden die voor waterberging worden gebruikt dubbel grondgebruik mogelijk te maken. In Nederland zullen in de toekomst meer gebieden voor waterberging gereserveerd moeten worden. De toenemende druk op de beschikbare ruimte  maakt meervoudig grondgebruik noodzakelijk. Ook kunnen drijvende kassen het verlies aan grondwaarde beperken bij het aanleggen van extra waterberging. Het gebruik van drijvende kassen kan het verlies door waterschade beperken bij overstromingen.

Een aandachtpunt bij de toepassing van de drijvende kassen is dat ze alleen daar gerealiseerd kunnen worden waar permanent water aanwezig is en dat het toestaan van peilfluctuatie voor de waterberging flexibele aansluitingen noodzakelijk maakt. Daarnaast is in bestaande waterrijke gebieden over het algemeen kassenbouw niet gewenst omdat deze gebieden meer voor wonen, recreëren of natuurontwikkeling bestemd zijn. Een nog niet toegepast alternatief zouden amfibische kassen kunnen zijn.

De eerste drijvende kas is in 2005 gerealiseerd en te bezichtigen in Naaldwijk op het terrein van Flora Holland. De kas is te huur als vergaderlocatie.

Drijvende kas © Dura Vermeer

Techniek

Het drijflichaam van de kas bestaat uit een combinatie van EPS (geëxpandeerd polystyreen) en staalvezelbeton. Het drijflichaam is direct op het water gebouwd.

Het afvalwater van de drijvende kas wordt gereinigd in een IBA-systeem (Individuele Behandeling Afvalwater). De kas is ingericht als presentatie- en expositieruimte en heeft een afmeting van 600 m2. Het drijflichaam heeft een afmeting van 900 m2. [Pötz et al., 2009]