ECF Urban Farming, Berlin

ECF Stadslandbouw, Berlin © ECF Farmsystems

In het ECF Urban Farming project in Berlijn worden in een oud fabrieksgebouw zoetwatervissen (baars) gekweekt in opgevangen regenwater. Het met de uitscheiding van vissen verrijkte water wordt vervolgens gebruikt voor groenteproductie in kassen. Voordeel van dit systeem is dat hier gewerkt wordt met een vrijwel gesloten waterkringloop, dat de productie dichtbij de consument plaatsvindt en dat er nauwelijks transport nodig is. Ook wordt het afvalproduct van de viskweek gebruikt als meststof voor de groenteteelt. Het bedrijf beslaat ca. 1800 m2 en levert 30 ton vis en 35 ton groente per jaar.

ECF Stadslandbouw, Berlijn Duitsland © ECF Farmsystems