Groene daken Rotterdam

Sedum dak schuurtje © atelier GROENBLAUW, Madeleine d'Ersu

In Rotterdam is een voorbeeld doorgerekend. In de berekening is 25% van de daken in Oud Mathenesse voorzien van een groendak met een bergingscapaciteit van 25 mm. Hierdoor kan het jaarlijks overstortvolume met 19,5% worden gereduceerd wat een positief effect heeft op de oppervlaktewaterkwaliteit. In dit voorbeeld is de bijdrage aan de afname van de maximale riooloverstort, die gebaseerd is op een bui die eens in de 100 jaar voorkomt, 3,4%. Deze bui is de maatgevende voor de wateropgave Gemeente Rotterdam, 2006.

Ondanks het feit dat groene daken kleine en gemiddelde buien op jaarbasis bijna tot 100% bufferen is de bijdrage aan de wateropgave dus beperkt. Met betrekking tot de wateropgave is het van het grootste belang om juist de piekafvoer te beperken.

Groene daken hebben wel een positief effect op de waterkwaliteit door enerzijds overstorten te reduceren en anderzijds het filterende en bindende effect met betrekking tot verontreinigingen van het dakpakket.

De bufferende werking met betrekking tot regenwater is van vele factoren afhankelijk: de hellingshoek van het dak en de opbouw van het pakket qua dikte en substraatsoort. Gemeente Rotterdam, 2006

Gebouwen in Rotterdam geschikt voor het plaatsen van extensieve groene daken verdeeld per eigenaar © Gemeente Rotterdam
Totale potentie aan groene daken © Gemeente Rotterdam

Literatuur