Hoogeland, Naaldwijk

Schema met verschillende energiestromen en -opslag in de wijk Hoogeland © Vestia Westland

In Naaldwijk worden in de wijk Hoogeland 800 woningen gerealiseerd die gebruik maken van de restwarmte uit tomatenkassen. De CO2-uitstoot van de woningen is 40% lager dan de uitstoot van vergelijkbare nieuwbouw. Het project omvat woningen in iedere prijsklasse, voor elke doelgroep en er is een hoog niveau aan voorzieningen beschikbaar.

In de nabijgelegen kassen wordt het zomerse warmteoverschot in de bodem opgeslagen. Om de warmte, die in de zomer ontstaat, te behouden worden de kassen ‘s zomers niet gekoeld door ramen te open maar juist als gesloten kas uitgevoerd. Hierdoor blijft ook de extra CO2 die in de kassen wordt ingebracht beschikbaar voor de planten.

In de winter wordt de opgeslagen warmte gebruikt om de kassen en de woningen te verwarmen. Alle woningen zijn voorzien van een vloerverwarming en -koeling. De in de winter opgeslagen koude wordt in de zomer gebruikt om zowel de kassen als de woningen te koelen.

Bijzonder aan het systeem is dat de woningen zijn voorzien van een individuele warmtepomp. Deze warmtepomp onttrekt warmte aan het lauwwaternet (16°C) dat in de wijk is aangebracht. Er wordt op deze manier ook warm tapwater geproduceerd. De woningen zijn niet voorzien van een gasaansluiting.

De motivatie van de woningcorporatie Vestia is tweeledig: enerzijds het beheersbaar houden van de woonlasten voor mensen met een laag inkomen en anderzijds een bijdrage leveren aan een beter milieu door het reduceren van het gebruik van fossiele brandstoffen. Agentschap NL, 2011 Vestia, 2010

Literatuur