Landschaftspark Duisburg-Nord

De waterreservoirs worden nu gebruikt als wetlands © LATZ+PARTNER

Het Landschaftspark Duisburg-Nord is in de jaren negentig tot stand gekomen als een van de circa 100 projecten die in de loop van tien jaren in het kader van de ‘Internationale Bauausstellung (IBA) Emscherpark’ uitgevoerd zijn. De IBA-Emscherpark werd opgezet om de oude industrieregio Ruhrgebiet door middel van deze herstructuringsprojecten een ecologische, economische, sociale en culturele impuls te geven en nieuw leven in te blazen.

Het plan voor de transformatie van het industriële gebied © LATZ+PARTNER

De blauwe draad van de herstructurering was de rivier de Emscher die tot in de negentiger jaren als open riool werd gebruikt. Vanwege de mijnbouw en de verzakkingen kon geen ondergronds riool gerealiseerd worden.

Via de Emscher worden nu regenwater en gezuiverd afvalwater afgevoerd. Hierdoor kon de gekanaliseerde stroombedding van de rivier worden omgevormd tot een stroomdal met mogelijkheden voor natuurontwikkeling en recreatie. Lokaal werden de systemen afgestemd op de regionale hoofddoelstellingen: verbetering van de waterkwaliteit en de belevingswaarde van de Emscher, en de reductie van vuillozingen op de Rijn. De pieken af te voeren regenwater worden zoveel mogelijk afgetopt. Dit is mogelijk door de toepassing van diverse maatregelen zoals infiltratie, tijdelijke berging en vertraagde afvoer.

De schaal en aanpak van het project maakten het tot een belangrijk voorbeeld, nationaal en internationaal.

Landschaftspark Duisburg-Nord, Duitsland © LATZ+PARTNER
De industriële onderdelen zijn nog steeds aanwezig © LATZ+PARTNER

Landschaftspark

Het Landschaftspark Duisburg-Nord heeft een oppervlak van 230 hectare en bevindt zich op het terrein waar de Thyssen-hoogovens stonden. Dit terrein en enkele aansluitende locaties zijn omgevormd tot een grote, samenhangende landschapszone waarin een groot deel van de oorspronkelijke industriële bebouwing, voor een deel industriële monumenten, woningbouw en bedrijfsgebouwen opgenomen zijn.

Door het terrein stromen de Emscher en diverse open waterlopen voor verschillende soorten bedrijfswater. Om de aanwezige waterlopen weer te reactiveren en de Emscher van schoon water te voorzien is er veel aandacht aan het watersysteem besteed. Bestaande infrastructuur zoals de gashouder (deze is gevuld met water en wordt gebruikt door een duikvereniging) en de zuiveringsinstallatie voor bedrijfswater zijn behouden en worden weer gebruikt.

Waterelementen zorgen voor een speelse omgeving voor kinderen © LATZ+PARTNER

Natuurontwikkeling was een wezenlijk onderdeel van de ecologische doelstellingen. Op het verwilderde terrein bleek een grote diversiteit aan flora en fauna aanwezig te zijn inclusief bedreigde soorten van de rode lijst. Een deel van de verwilderde gebieden is in het plan opgenomen.

Om de diversiteit aan biotopen te vergroten zijn verschillende waterlopen als natte biotoop uitgevoerd. De oevers zijn voorzien van flauwer beplant talud. Het zichtbaar maken van het watersysteem om een relatie tussen de bezoekers en het water te stimuleren, is een belangrijk thema bij het ontwikkelen van het plan geweest.

Er is gekozen voor een systeem om het water van daken, drainagewater en afstromend water van verhard oppervlak in reservoirs op te slaan en daarmee het watersysteem van het park te voeden. De reservoirs dienen als seizoensberging om het watertekort dat in de zomer ontstaat door verdamping, aan te vullen. Het water vanuit de reservoirs wordt eerst via een beplant bodemfilter gezuiverd voor het weer in het watercircuit gepompt wordt.

Landschaftspark Duisburg-Nord, Duitsland © LATZ+PARTNER
's Nachts is het gebied in verschillende kleuren verlicht om het een bijzondere sfeer te geven © LATZ+PARTNER
Oude waterreservoirs zijn nu groene gebieden © LATZ+PARTNER