Normal’s uptown water circle: Waterrotonde in Normal, Illinois, VS

Waterrotonde in Normal, Illinois, US © Scott Shigley

In Normal Illinois VS is een groen waterplein gerealiseerd als ontmoetingsplaats en als uitdrukking van het gemeentelijke groene bewustzijn. Het plein heeft een publieke functie en bevindt zich nabij een openbaarvervoer station en het Children’s Discovery Museum. Het park wordt gebruikt om te wachten op de trein, een voorstelling te zien of te spelen.

Waterrotonde met de diverse elementen © Hoerr Schaudt

In het midden van deze verkeersrotonde wordt afstromend regenwater van de omliggende straten opgeslagen en gezuiverd. Het regenwater wordt gebufferd om wateroverlast in de lagere stadsdelen te reduceren. Het water wordt met behulp van UV-filters en beplante bodemfilters gezuiverd en vervolgens gebruikt voor de waterloop die in het ontwerp is opgenomen en die er onder andere voor dient omgevings- en verkeersgeluid te maskeren. Het gezuiverde water wordt ook gebruikt om de straten in de omgeving te besproeien ter verzachting van hittestress. [Hoerr Schaudt, 2011]

Overzicht van water inlaatpunten, waterzuiverende ring, en het water element © Hoerr Schaudt
Doorsnede van de waterrotonde met de diverse elementen © Hoerr Schaudt
Plattegrond van het projectgebied © Hoerr Schaudt

© Scott Shigley

Waterrotonde in Normal, Illinois, USA © Scott Shigley
© Scott Shigley
Waterrotonde in Normal, Illinois, USA © Scott Shigley