Place de la République, Parijs

Impressie van Place de la République © TVK

In Parijs is bij het ontwerp voor de herontwikkeling van de ‘Place de la Republique’ sterk rekening gehouden met stedenbouwfysica. Om hitte-eilanden te voorkomen is in het winnende prijsvraagontwerp van bureau TVK (Trévelo & Viger-Kohler Architectes Urbanistes) samengewerkt met het bouwfysisch adviesbureau Transsolar uit Stuttgart.

In het ontwerp is de hoeveelheid beplanting en bomen gemaximaliseerd. Er is rekening gehouden met de windstromingen zodat er maximale ventilatie en koeling in de zomer gerealiseerd kan worden.

Plan van Place de la République © TVK

12.000 m2 van het 20.000 m2 grote plein is vormgegeven als een dicht beplante stadstuin. Het beschikbare oppervlak voor voetgangers is met 50% toegenomen.

Daarnaast is ervoor gezorgd dat de voetgangers-routes door zonlicht bereikt worden.

Place de République © TVK

Uitgangspunt van het ontwerp was dat het plein een eigen identiteit van hoge gebruiks- en belevingskwaliteit zou krijgen. Het moest een meer aantrekkelijk gebied worden dan het door verkeer omspoeld steenachtig plein met enkele bomen dat het nu is.

Interessant was ook de werkwijze: in oktober 2010 zijn de eerste workshops met omwonenden van start gegaan waarbij de ideeën van de ontwerpers met verschillende belangengroepen besproken werden. Voorafgaand aan de workshops wandelden de architecten met kleine groepen bewoners door de wijk en het over het plein om onder andere de knelpunten te bekijken.

Impressie van Place de la République © TVK

Het aantrekkelijk maken van het plein en de omgeving was een van de hoofduitgangspunten van het nieuwe ontwerp. Aantrekkelijk in de zin van het maken van een goede verbinding tussen de grootstedelijke schaal en de fijnmazige menselijke schaal van het plein maar ook in de zin van het hebben van veel aandacht voor een prettig stedelijk klimaat. De stad Parijs wil met dit plein laten zien dat ze in de toekomst aan een vormgeving van stedelijke ruimte wil werken die meer voldoet aan de behoefte en verwachtingen van de stadsbewoners.

Het is interessant dat ze in Parijs nu ook kiezen voor een integrale aanpak van de klimaatopgave in de stad.