Sun Works Center, New York

Sun Works Center in New York © Ari Burling

De New Yorkse organisatie Sun Works Center for Environmental Studies stimuleert het realiseren van educatieve productiekassen op daken van gebouwen.

Een voorbeeld is de kas op de Manhattan School for Children. De kas fungeert niet alleen als productieruimte, maar tevens als klaslokaal waarin duurzaamheid wordt onderwezen. In de kas, die ‘Greenhouse Laboratory’ wordt genoemd, kunnen 40 leerlingen interactief aan de slag met het verbouwen van groenten, terwijl ze ondertussen les krijgen over thema’s als klimaatverandering, biodiversiteit, vervuiling, afvalmanagement etcetera. In de kas zijn ook een wormencompostering, een tilapiabassin, zonnepanelen, regenwateropslag en een keuken ondergebracht.

Er kan in de kas jaarlijks ruim 3.500 kilo groenten worden geproduceerd. Deze worden gebruikt en opgegeten door de kinderen tijdens kookles of verkocht in een kraampje in de hal van de school.

MacDonald, 2010 New York Sun Works, 2011

© New York Sun Works
New York Sun Works © Kiss + Cathcart, Architects
© New York Sun Works

Literatuur